Kvalitet & Miljö

Broson har alltid satt kvalitets- och miljöfrågor högt upp på agendan. För att leva upp till våra kunders, leverantörers och medarbetares förväntningar arbetar vi därför på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är Broson sedan 1996 certifierat enligt ISO 9001.

ISO-certifierade

Förutom kvalitetsarbetet ingår även miljöarbetet som en integrerad och naturlig del i den dagliga verksamheten. Vi arbetar fortlöpande med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i detta miljöarbete är vi sedan 2013 även certifierade enligt ISO 14001.

Broson har enligt certifieringarna en god kontroll över de miljö- och kvalitetsfrågor som är aktuella inom vår verksamhet, men det viktigaste är ändå det kvalitets- och miljötänk som medarbetarna har i vardagen.

Klimatkompenserar för resor

Även om vi hela tiden försöker minska vår miljöpåverkan, så är ju en viss miljöpåverkan oundviklig. För att ändå ta vårt ansvar gällande detta har vi bl.a valt att klimatkompensera för de tjänsteresor med flyg som vi gör under året. Nedan ser ni vårt Certifikat från Tricorona.

Certifikat-ISO-14001-Wheels
Certifikat-klimatkompensation-2018-Wheels