Två vita män skakar hand och ler in i kameran

Broson Wheels – NY exklusiv distributör CAMSO-produkter på den svenska marknaden

mars 14, 2017 07:57

Broson Wheels AB kommer, med start den 18 april 2017, att ta över distributionen för den svenska marknaden gällandes Camsos produktsortiment.

Camso Sweden AB (tidigare Camoplast Solideal) har beslutat sig för att avrunda sin verksamhet i Sverige för att låta Broson Wheels AB sköta lagerhållning, distribution samt försäljning på exklusiv basis för den svenska marknaden.

Ambitionen är att Broson Wheels skall erbjuda en minst lika hög servicegrad som tidigare till alla Camsos kunder, leverantörer och samarbetspartners. Nu kan man ju dessutom erbjuda en bredare produktportfölj i samband med övertagandet vilket gör erbjudandet ännu starkare.